Друштво судија Србије


Друштвo судија Србије је добровољно, струковно,
невладино и недобитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања
циљева у области владавине права.Посетите наш сајт www.sudije.rs