ОБАВЕШТЕЊА

Uputstvo oradu sudija i zaposlenih u Višem sudu u Novom Pazaru

Одлука о одређивању лица ѕа заштиту података о личности

Лице одређено за заштиту података о личности

Јавна набавка - За реконструкцију и доградњу зграде Вишег суда у Новом Пазару