ОБАВЕШТЕЊА

Uputstvo oradu sudija i zaposlenih u Višem sudu u Novom Pazaru

Одлука о одређивању лица ѕа заштиту података о личности

Лице одређено за заштиту података о личности

Упутство о начину учешћа оптуженог на главном претресу

одлука о начину рада суда