ОБАВЕШТЕЊА

Одлука о одређивању лица ѕа заштиту података о личности

Лице одређено за заштиту података о личности

Јавана Набавка електричне енергије

Јавна набавка - За реконструкцију и доградњу зграде Вишег суда у Новом Пазару