Већи део наших колективних осећања слободе и безбедности долази од неколико кључних вредности: демократско управљање, поштовање основних права, владавина права и постојање разлика. Наша обавеза је да се ове вредности морају чувати, а институција која их спроводи мора бити поштована. Међу таквим институцијама су и судови у Републици Србији, а међу њима и Виши суд у Новоm Пазару.

Јако и независно судство гарантује да Власт делује у складу са Уставом. Судство даје стварни ефекат нашим законима и даје смисао нашим правима и обавезама као грађанима. У будућности судови ће постати место за мирно решавање спорова, за разумну и непристрасну дискусију у циљу спровођења наших најнеопходнијих личних и социјалних права. Стога ће и сваки судија овог суда се заложити за обављање ове важне улоге стручно, вешто и непристрасно, јер само независно, ефикасно и одговорно судство омогућава подједнаку заштиту права грађана, без дискриминације.

Виши суд у Новом Пазару је основан Законом о уређењу судова ("Службени гласник Републике Србије" 116/2008 од 22.12.2008.године) као орган судске власти који врши судску функцију у складу са надлежностима утврђеним Уставом Републике Србије и Законом.

Наша потреба, а и жеља, је да Вам ове странице приближе правосуђе, које се често доживљава као страна и затворена институција, а са друге стране и да добијете потребне информације везане за сам рад суда.Надамо се да смо успели бар у делићу наших намера и свака критика, али и похвала, биће нам значајне у даљем раду.