Објављен је конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку у Правосудној академији XII генерације. Оглас је објављен у "Сл.гласнику РС" бр. 95, од 01.10.2021. године.